Kontaktinformasjon SHIF

Sandefjord Håndverks- & Industriforening

Møtelokaler:
Hotel Atlantic, Sandefjord

Postadresse:
Postboks 28, 3240 Sandefjord

Epost: post@shif.org

Styre 2017:

Leder: Svein Tore Hedberg  48 88 65 08     svein.tore@pec.no
Nestleder: Oddbjørn Gjertsen  90 19 63 91  oddbjorn@bergegjertsen.no
Styremedlemmer:    

Kjell Erik Strand

 95 20 42 55  post@strandnystein.no
  Fredrik Bäckius  47 37 51 93 fredrik@malercompaniet.no
  Per Erik Lollik Andersen  95 70 32 09  lollik@sfjbb.no
Vara: Alexander Folvik  90 28 48 45  k-e-d@online.no
Vara: Bjørn Aakerholt  90 11 41 17  bjorn@steen-lund.no

 

Vis større kart

 

 

 

Tilbake