Forsamlinger

Generalforsamling 24.03.23

Skrevet den 26. februar 2023

Fredag 24. mars 2023 kl. 18.00 avholdes på Hotel Atlantic

Dagsorden i hht foreningens lover § 9:
1. Åpning.
2. Godkjennelse av innkallingen.
3. Valg av møteleder, protokollfører og to til å undertegne protokollen.
4. Styrets beretning for foreningsåret 2022.
5. Årsregnskap for 2022 med revisjonsberetning.
6. Fastsettelse av kontingenter for personlig- og bedriftsmedlemskap
7. Budsjett 2023.
8. Innkomne forslag.
9. Valg.


På vanlig måte utlegges styrets beretning og regnskap før møtet her.

Velkommen også til en 3-retters middag og sosialt samvær etter Generalforsamlingen.

SHIF står for mat og drikke.

Påmelding innen 21. Mars

VEL MØTT TIL EN HYGGELIG KVELD!