Forsamlinger

Fag- og svennerutdelingen 2. november 2016 på SVGS

Skrevet den 2. november 2016

Vestfold Fylkeskommune har bestemt at videregående skoler fra og med 2016 skal ha hovedansvaret for utdelingen av fag- og svennebrevutdelingen. Sandefjord Videregående Skole (SVGS) har således hovedansvaret for utdelingen fra og med i år og utdelingen vil foregå på SVG

Vestfold Fylkeskommune ønsker at dette arrangementet skal gjennomføres på lik måte over hele fylket. Det skal også være gratis for lærlinger/lærekandidater, foresatte og arbeidsgivere. Kandidatene kan invitere med de de ønsker. Dette betyr at «vår» måte å gjennomføre dette på ikke lenger er aktuell. 

Styret i Sandefjord Håndverks- og Industriforening er stolte av arrangementet og utdelingen på Park Hotel gjennom mange år, men ser at det er klokt å samkjøre med øvrige kommuner i fylket.

Arrangementet vil fortsatt være en høytidelig markering og vil inneholde servering, underholdning, taler og fotografering i tillegg til utdelingen av fag- og svennebrev.

SHIFs styreleder, Anna F. Jensen, holder hovedtalen med hyllest til alle som får fag- eller svennebrev som vanlig.

Bilder fra arrangementet: