Informasjon

Forslag til nye seriøsitetsbestemmelser i bygg og anlegg skal sikre bruk av seriøse aktører

Skrevet den 24. november 2015

Dette betyr blant annet at minst 7% av arbeidede timer skal utføres av lærlinger og minst 40% av personer med fagbrev. Kommunene utfordres.

Fellesforbundet, BNL, KS og Difi står sammen bak forslag til nye seriøsitetsbestemmelser. – Dette er banebrytende, og veldig positivt for både samfunnet og byggenæringen. Nå får alle fylkeksommuner, kommuner og offentlige innkjøpsorganisasjoner nye anbefalinger for å sikre at useriøse ikke slipper til i konkurransen i bygg og anlegg. Se link til hele artikkelen på Fellesforbundes nettside nedenfor.

http://www.fellesforbundet.no/Nyhetsarkiv/Publisert-i-2015/Enormt-loft-for-okt-seriositet-i-bygg-og-anlegg/