Forsamlinger

Generalforsamling 01.04.2022

Skrevet den 1. mars 2022

Fredag 1 April 2022 avholdes Generalforsamling.
Etter generalforsamlingen blir det en 3-rettersmiddag og sosialt samvær.

Fredag 1. April 2022 kl. 18.00 avholdes på Hotel Atlantic


Dagsorden i hht foreningens lover § 9:
1. Åpning.
2. Godkjennelse av innkallingen.
3. Valg av møteleder, protokollfører og to til å undertegne protokollen.
4. Styrets beretning for foreningsåret 2021.
5. Årsregnskap for 2021 med revisjonsberetning.
6. Fastsettelse av kontingenter for personlig- og bedriftsmedlemskap
7. Budsjett 2022.
8. Innkomne forslag.
9. Valg.


På vanlig måte utlegges styrets beretning og regnskap før møtet her.


Saker til behandling ønskes innsendt innen 23. Mars til post@shif.org


Velkommen også til en 3-retters middag og sosialt samvær etter Generalforsamlingen.
SHIF står for mat og drikke.


Påmelding innen 18. Mars

VEL MØTT TIL EN HYGGELIG KVELD!