Forsamlinger

Generalforsamling

Skrevet den 1. januar 2018

INNKALLING TIL FORENINGENS ORDINÆRE
GENERALFORSAMLING
Fredag 16. mars 2018 kl. 18.00 avholder vi vår 105. Generalforsamling i våre lokaler på Hotel Atlantic


Dagsorden i hht foreningens lover § 9:
1. Åpning.
2. Godkjennelse av innkallingen.
3. Valg av møteleder, protokollfører og to til å undertegne protokollen.
4. Styrets beretning for foreningsåret 2017.
5. Årsregnskap for 2017 med revisjonsberetning.
6. Fastsettelse av kontingenter for personlig- og bedriftsmedlemskap.
7. Budsjett 2018.
8. Innkomne forslag.
9. Valg.

Velkommen også til en 3-retters middag og sosialt samvær etter Generalforsamlingen.
SHIF står for mat og drikke.

Påmelding innen 10. Mars på www.shif.org.
Frist for innmelding av saker: 14. februar.

VEL MØTT TIL EN HYGGELIG KVELD!

Sandefjord, 01.02. 2018

Medvennlig hilsen Styret i SHIF

Årsberetning 2018
Forslag endring av vedtekter
Valg 2018
Budsjett 2018
SHIF Vedtekter