Forsamlinger

Generalforsamling 2019

Skrevet den 1. januar 2019

INNKALLING TIL FORENINGENS ORDINÆRE
GENERALFORSAMLING
Fredag 22. mars 2019 kl. 18.00 avholder vi vår
106. Generalforsamling i NISA på Hotel Atlantic
(NB! Ikke i foreningens lokaler)

Dagsorden i hht foreningens lover § 9:
1. Åpning.
2. Godkjennelse av innkallingen.
3. Valg av møteleder, protokollfører og to til å undertegne protokollen.
4. Styrets beretning for foreningsåret 2018.
5. Årsregnskap for 2018 med revisjonsberetning.
6. Fastsettelse av kontingenter for personlig- og bedriftsmedlemskap.
7. Budsjett 2019.
8. Innkomne forslag.
9. Valg.

Velkommen også til en 3-retters middag og sosialt samvær etter Generalforsamlingen.                                      Middagen blir servert i Harpunen bar. SHIF står for mat og drikke.

Påmelding innen 19. Mars på www.shif.org.

VEL MØTT TIL EN HYGGELIG KVELD!

Medvennlig hilsen Styret i SHIF