Forsamlinger

Generalforsamling 4 september 2020

Skrevet den 4. august 2020

Fredag 4. September 2020 kl. 18.00 avholdes på Hotel Atlantic


Dagsorden i hht foreningens lover § 9:
1. Åpning.
2. Godkjennelse av innkallingen.
3. Valg av møteleder, protokollfører og to til å undertegne protokollen.
4. Styrets beretning for foreningsåret 2019.
5. Årsregnskap for 2019 med revisjonsberetning.
6. Fastsettelse av kontingenter for personlig- og bedriftsmedlemskap
7. Budsjett 2020.
8. Innkomne forslag.
9. Valg.


På vanlig måte utlegges styrets beretning og regnskap før møtet på www.shif.org


Saker til behandling ønskes innsendt innen 14. August til post@shif.org


Velkommen også til en 3-retters middag og sosialt samvær etter Generalforsamlingen.
SHIF står for mat og drikke.


Påmelding innen 21. August

VEL MØTT TIL EN HYGGELIG KVELD!