Forsamlinger

Generalforsamling SHIF fredag 1. april 2016 kl. 19.30

Skrevet den 1. april 2016

Sandefjord Håndverks- og Industriforening avholdt sin 103. generalforsamling den 1. april Svein Tore Hedberg ble valgt inn som ny nestleder og Oddbjørn Gjertsen som varamedlem i SHIF-styret. Velkommen! Vi takker Svein Liverød og Torgeir Johansen for godt arbeid i Styret.