Forsamlinger

Generalforsamling SHIF fredag 31. mars 2017 kl. 9

Skrevet den 2. mars 2017

Velkommen til foreningens 104. Generalforsamling. Den avholdes på Hotel Atlantic fredag 31. mars 2017 med avsluttende middag og sosialt samvær.  Saker som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftlig innbrakt styret innen 15. mars det år generalforsamlingen holdes.

Generalforsamlingen avsluttes med middag på Hotel Atlantic.

Link til vedtektene: Vedtekter Sandefjord Håndverks- og Industriforening

Påmelding og mer informasjon: http://shif.org/aktivitetsplan/generalforsamling-shif-fredag-31-mars-2017-kl-1930/