Forsamlinger

Generalforsamlingen 2013

Skrevet den 26. april 2013

Anna Furhoff Jensen ble gjenvalgt som styrets leder, Oskar Jørgensen og Andre Folkvord ble gjenvalgt som styremedlemmer, og Per Erik Lollik Andersen, Bjørn Aakerholdt og Anton Almehagen tok alle gjenvalg som varamedlemmer. Dermed fortsetter hele styret en periode til.

Styrets leder og resten av styret takker for tilliten og oppfordrer medlemmene til å støtte opp om arbeidet som SHIF gjør vedrørende ROT-fradrag og andre aktiviteter som foreningen har.

Kom på møter og vær engasjert! Ta med deg nøkkelpersoner i bedriften på møter!

Året 2013 vil vi feire 100 år med forskjellige aktiviteter. Vi må også rette fokus mot rekruttering – til håndverksfag og til foreningen vår.