Informasjon

Invitasjon til konferanse i Vestfold 17. november 2017

Skrevet den 1. september 2017

Bekjemping av arbeidslivskriminalitet i byggebransjen 

Vi inviterer administrativ og politisk ledelse i kommuner og fylkeskommune, samarbeidene statsetater, utbyggere, konsulenter, håndverkere, prosjektledere, byggledere og partene i arbeidslivet.

Vedlagt følger program og påmeldingslink. Du kan også klikke her for påmelding Påmeldingsfrist 13.11.2016. 
Send gjerne invitasjonen videre til kollegaer og aktuelle samarbeidspartnere. Vi har kun 200 plasser – meld deg på nå !

STED: Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Vestfold
DATO: 17.november 2017
TIDSPUNKT: 10.00 – 15.00 – registrering fra kl. 08.30

Formålet med konferansen er å etablere et treffpunkt for kompetansepåfyll og nettverksbygging mellom offentlig sektor og næringslivet i arbeidet for bekjemping av arbeidslivskriminalitet i byggebransjen.

Sentrale temaer på konferansen: 

• Enkelt å være seriøs? Direktør Jon Sandnes BNL

• Fremtidens håndverkere – #Medbyggerne videreutvikles for Videregående skole

• Flere konkrete resultater

Målgruppen for konferansen er 200 deltagere fra administrativt og politisk ledelse i kommuner og fylkeskommune, samarbeidene statsetater, utbyggere, konsulenter, håndverkere, prosjektledere, byggledere og partene i arbeidslivet.

Dato: 17. november kl. 10.00-15.00. Sted: Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Vestfold. Bakkenteigen, Raveien 215, 3184 Borre