Informasjon

Referat medlemsmøtet 26. november 2015

Skrevet den 26. november 2015

Tema for kvelden var «Svart Byggnæring» og «Reklamasjon og Foreldelse av krav» ved Tenden Advokatfirma med fokus på sistnevnte. Styreleder Anna F. Jensen informerte om styrets arbeid med en uropatrulje i Vestfold, debatten om ROT-fradraget og saker fra medlemmene.

Advokatene Setsaas og Stillerud fra Tenden Advokatfirma 
fremhevet viktigheten av å bruke oppdragsbekreftelser før oppstart av jobber. Bruk standardavtaler der det er mulig. Ved bruk av en skriftlig oppdragsbekreftelse vil du oppnå en forfatterfordel. For kunden vil det være en psykologisk barriere å endre standardvilkårene i en signert oppdragsbekreftelse.

En standardkontrakt brukes også som sjekkliste på arbeidet som skal utføres. Reklamasjoner unngås oftere der det foreligger en skriftlig spesifisert avtale mellom partene. Advokatene gikk også gjennom krav til reklamasjon med dommer som eksempler, foreldelser og tilleggsfrister. Reklamasjoner er krevende, og Setsaas og Stillerud anbefaler at man søker hjelp i tvister – avhengig av beløpet det dreier seg om. Bruk av delbetalinger ble også anbefalt.

Les hele presentasjonen her: Presentasjon Tenden Advokatfirma 26.11.15

Presentasjon av påtroppende sekretær i SHIF, Karina Udland
Hun gleder seg og er i gang for fullt fra 1. januar 2016.

Styreleder Anna F. Jensen
refererte fra A-Krimkonferansen. Arbeidet med opprettelse av en uropatrulje i Vestfold er i gang. Sandefjord kommunes ordfører Bjørn Ole Gleditchs positive innlegg på konferansen vedrørende støtte til en urpatrulje, har satt igang bevegelse i de øvrige Vestfoldkommunene også. Prosjektet Svart arbeid i Vestfold med Lisbeth Tuve som prosjektleder jobber videre med saken. Anna F. Jensen sitter i gruppen som har jevnlige møter.

Olsen i Kristiansand Håndverksforening jobber videre med ROT-fradraget og har for tiden kontakt med håndverkerforeninger i Sverige for informasjon og faktaopplysninger rundt rapporten fra Finansdepartementet og S. Flåttens uttalelser.

Innleggg fra medlemmene

– hvordan vil ROT-fradraget fungere i Norge? Kan vi sammenligne direkte med erfaringene i Sverige?

– det er viktig å jobbe mot svart arbeid, men vi må også jobbe mot dårlig arbeid. Fokus på holdninger og kvalitet hos arbeidere. Må vi øke produktiviteten som et ledd mot svart arbeid?

– ønske om muligheten til å søke om medlemsskap i SHIF elektronisk fra hjemmesiden til SHIF.

TAKK FOR ET GODT MØTE!

Mvh
Påtroppende sekretær
Karina Udland