Informasjon

SB.NO: Viktig Jubileumskamp

Skrevet den 12. desember 2013

Håndverkerforeningen – eller rettere Sandefjord håndverk- og industriforening – jubilerer, og runder 100 år. En anselig alder som kanskje kunne friste til en litt tilbakelent og avslappet holdning. Håndverkerne har imidlertid ikke tenkt å hvile på sine laurbær.

Snarere tvert imot. Foreningens styreleder, Anna Furhoff Jensen, kan fortelle om et jubileumsår med stor aktivitet som vitner om ungdommelig pågangsmot. Håndverkerne ønsker åpenbart å benytte jubileumsåret offensivt. Flott! Nettopp rekruttering av yngre medlemmer er riktignok en målsetting, men aktivitetene er mange og favner bredt. Fra foredrag, utstilling og messe til markeringer og festligheter.

Trolig viktigere enn noe annet er nok beslutningen om å intensivere kampen mot svart arbeid. Hånd-verkerforeningen favner mange medlemmer og yrkesgrupper – også konkurrenter seg imellom – men den felles konkurrenten for dem alle er svart arbeid.

Skatteetaten har de senere årene vært på offensiven for å avdekke tilfeller av «svart» arbeid. Intensivert kontrollarbeid over litt tid har gitt svært så synlige resultater, og skatteetaten entydige signaler om at «jo mer kontrollarbeid, jo mer snusk og ulovligheter avdekkes», vitner om et klart behov: Flere kontroller.
At mørketallene på dette området er betydelige, har lenge syntes klart, og er etter hvert som kontrollvirksomheten er intensivert også blitt bedre og bedre dokumentert. Økt kontrollvirksomhet er åpenbart både en nødvendighet og en god investering.

Jo sterkere en svart økonomi får utvikle seg, jo større er sjansen for at samfunnsmessig viktige oppgaver blir skadelidende. Et spill med nettopp fellesskapet som den store taperen. Svært kjærkomne inntekter for blant annet å finansiere driften av sårt etterlengtede sykehjemsplasser og skole.