Informasjon

SHIF´s historie på nett!

Skrevet den 12. november 2013

Nå kan også du lese gamle dokumenter fra foreningens historie!
Helt fra Urmakermester Hans Amundsens (bilde) tid og fram til i dag.

Etter at noen ildsjeler i foreningen har lest gamle dokumenter og scannet alt vi har, både bilder og referatet osv kan nå alle lese dette.

Arbeidet ble i utgangspunktet satt i gang med sikte på å lage en jubileumsbok i anledning vårt 100-årsjubileum – men underveis så vi jo at dette er viktig historie på mange måter, som burde bevares og deles med flere.

Dokumentene liggert på Sandefjord Biblioteks database, og er således tilgjengelig for alle.

En fantastisk jobb har Even Haughem, Svein Olav Løberg og Arne Magne Nilsen gjort for oss!