Informasjon

Tipstelefon Vestfold – Samarbeid mot svart økonomi

Skrevet den 13. januar 2016

På SHIFs medlemsmøte 18. februar 2016 fikk vi besøk av Fellesforbundets leder, Rolf-Geir Hillestad, som oppdaterte oss på prosjektet varsling av arbeidskriminalitet i regi av Akrim Vestfold. Tipstelefonen for useriøst arbeid og arbeidslivskriminalitet/svart arbeid er aktiv:

Telefon: 959 02 291, email: rolfgeir@ff7.no

Alle tips anonymiseres via Hillestad som sender tipsene videre til rett etat. Terskelen for tips skal være lav: send f.eks. firmanavn, bilnummer, bilde eller organisasjonsnummer.

Les mer:

https://www.fellesforbundet.no/avdelinger/avd007/nyheter/2016/a-krim-vestfold/