Informasjon

Våkner de nå? Vi har ropt og ropt!

Skrevet den 25. juni 2016

Slakter jobben mot sosial dumping. Politiet, regjeringen og Arbeidstilsynet får det glatte lag fra riksrevisor Per-Kristian Foss for manglende innsats mot arbeidslivskriminalitet.

http://www.dagsavisen.no/innenriks/slakter-jobben-mot-sosial-dumping-1.742828